Informácie o nás

Základné údaje o spoločnosti :

Obchodné meno : Alkon SV, s.r.o.

Sídlo : Hviezdoslavova 50, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO : 45 261 661

IČ DPH : Sk 20 22 909 218

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka č. 24531/V.

Štatutárny zástupca : 

Ing. Radomír Habas – konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Kráľ - prokurista spoločnosti    

Spoločnosť Alkon SV, s.r.o. bola založená v roku 2009 ako stavebná spoločnosť. Alkon SV, s.r.o. od svojho vzniku pôsobí na trhu stavebných prác na Slovensku predovšetkým v oblasti pozemného staviteľstva. Hlavným predmetom činnosti sú novostavby a rekonštrukcie pozemných stavieb, zatepľovanie existujúcich objektov a tiež aj realizácia inžinierskych sietí, ako súčasť pozemných objektov.